Wij zijn 

Van Monumentale panden tot vrijzinnige buurten. De straten van de Amsterdamse binnenstad zijn ons gebied.  Het bruisende stadshart dat bolstaat van historie en handelsgeest. De plek waar het gebeurt. Van ontmoetingen, uitgelaten feestgedruis, maar óók een plek waar gewoond wordt.

 
En juist díe verscheidenheid, daar maken wij ons hard voor. We streven naar een stadshart met diversiteit, een plek waar gewoond en gewerkt wordt, waar kinderen naar school gaan. Een binnenstad waar de ondernemer, de creatieveling en de durfal kan excelleren.
 
Met Amsterdamse eigenzinnigheid en met het hart op de tong, zorgen we voor verbinding en slaan we de handen ineen met ondernemers en bewoners. Het creëren van een economisch veerkrachtig, leefbaar en tolerant Amsterdam doen we immers samen.
 
Met deze gedachte werd in 1999 Stadsgoed opgericht. Een maatschappelijk betrokken vastgoedonderneming met mensenkennis en empathie voor het historische binnenstad, de plek waar het allemaal ontstaan is. We renoveren, restaureren, herontwikkelen panden en gaan op zoek naar betrokken huurders; van startende zelfstandigen tot lokale ondernemers en bewoners die de binnenstad kleuren. 

 

Organisatie

Visie en missie

Stadsgoed is een vastgoedbedrijf dat zich richt op het versterken van de woonfunctie, leefbaarheid en toegankelijkheid van de Amsterdamse binnenstad. Wij doen dit door het verkrijgen, beheren, exploiteren en verhuren van panden. De vastgoedportefeuille bestaat voor ongeveer de helft uit bedrijfsruimtes, de andere helft bestaat uit sociale, middeldure en geliberaliseerde huurwoningen.

Als deelneming van woningcorporatie Stadgenoot, de Gemeente Amsterdam, BPL Pensioen en Stichting Rabobank Pensioenfonds, zijn wij maatschappelijk betrokken en gericht op het behalen van financieel rendement. Het rendement wordt evenwichtig verdeeld over extra investeringen in de vastgoedportefeuille voor enerzijds maatschappelijke doelstellingen en anderzijds uitkering van dividend.
 
Het werken aan een leefbare, veilige en duurzame binnenstad van Amsterdam doen wij niet alleen, maar met de in het gebied aanwezige mensen. De aanpak na acquisitie van panden bestaat uit hoogkwalitatieve restauratie en/of herontwikkeling, waarna wij vervolgens op zoek gaan naar betrokken huurders die iets willen betekenen voor de binnenstad. Dit zijn bijvoorbeeld startende, jonge, lokale ondernemers, maar ook bewoners die er voor langere tijd willen wonen.

Het kader waarbinnen dit gebeurt, is de gebiedsgewijze aanpak. In samenwerking met de buurtregisseur, politie, buurtbewoners, straatmanagers, ondernemersverenigingen, eigenarenverenigingen, bedrijfsinvesteringszones (BIZ), woningcorporaties, stadsdeel en gemeente kijken wij met een integrale blik naar wat er nodig is in het gebied. We houden ons daarbij ook bezig met reclame-uitingen, vergunningen, graffitibestrijding, schoonmaken en branchering. De door ons gehanteerde kernwaarden zijn fatsoenlijk, daadkrachtig, betrouwbaar en verbindend en wij werken vanuit een duidelijke klantvisie gericht op tevreden klanten.
 
Naast bovenstaande doelstelling hebben wij als doel het behouden en bevorderen van sociaal- maatschappelijke voorzieningen in de binnenstad- en in het bijzonder in postcodegebied '1012'. Hiertoe hanteren wij een gematigd huurprijsbeleid voor zowel woonruimte als bedrijfsruimte. Wij streven naar groei van onze huidige vastgoedportefeuille, maar met nadruk op behoud van het percentage sociale huurwoningen en groei van het aantal woningen in het middeldure huursegment. Bedrijfsruimten moeten toegankelijk blijven door ingroeihuren en het toepassen van een maatschappelijke afslag.

POM-status
Stadsgoed Monumenten B.V. is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Deze status biedt professionele monumentenorganisaties voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie. Organisaties, die professioneel en met kwaliteit monumenten beheren, worden dus beloond met vertrouwen en financiële middelen. Daar zijn wij ontzettend trots op!

In dochteronderneming Stadsgoed Monumenten zijn de Rijksmonumenten ondergebracht binnen onze juridische structuur die verder bestaat uit aandeelhouder Stadsgoed N.V. en Stadsgoed Fonds B.V.
De aanwijzing is voornamelijk gebaseerd op de bouwkundige prestaties die Stadsgoed Monumenten heeft geleverd op het gebied van het restaureren, herontwikkelen en onderhouden van Rijksmonumenten in de binnenstad van Amsterdam. Daar waar Stadsgoed Monumenten B.V. en Stadsgoed N.V. in 1999 zijn opgericht om met name de leefbaarheid te verbeteren in de oude binnenstad, zijn wij dus tevens specialist geworden in restaureren en onderhouden.

Stadsgoed Monumenten B.V. heeft meer dan 100 rijks- en gemeentelijke monumenten in bezit in de binnenstad van Amsterdam. Voor onderhoud aan deze monumenten passen wij verschillende uitvoeringsrichtlijnen (URL) toe. Startpunt voor een restauratie of herontwikkeling is een bouwtechnische opname en rapport zodat we goed weten wat de historische uitgangspunten zijn. Kennisdelen over monumenten doen wij in het landelijk POM overleg en op verzoek naar particuliere eigenaren toe.

In de erfgoedwereld betekent de POM-status veel, een mooie erkenning. Dat betekent voor ons misschien nog wel meer dan de extra mogelijkheden die er nu ook ontstaan op het gebied van subsidies. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft een kleurrapportage opgesteld welke laat zien hoe Stadsgoed Monumenten B.V. ervoor staat wat betreft het monumentenbezit, de kwaliteitsborging, de financien en de staat van de in bezit zijnde rijksmonumenten.
  

Organisatie

Op de hoogte blijven van ons aanbod ?
Meld je hieronder vrijblijvend aan

Woning
Bedrijfsruimte